Prospects for EU-Türkiye Foreign Policy Cooperation at a Time of Geopolitical Turbulence - German Marshall Fund

AB-Türkiye Dış Politika İşbirliği Geleceği: Jeopolitik Dalgalanmanın İçinde Alman Marshall Fonu’nda Görünüm

Türkiye Avrupa Birliği ile olan ilişkileri üzerinde derin bir dönüşüm geçirmiştir. Türkiye’nin 20 yıl önce Avrupa Birliği’ne katılma gerçekçi umutları vardı. Ancak bugün, bu olasılık uzak bir anı haline gelmiştir ve iki taraf arasındaki siyasi ilişkileri tarihinin en düşük seviyesindedir.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde yaşanan bu değişiklik, hem Türkiye’nin iç politikası hem de Avrupa Birliği’nin genel politikalarındaki değişikliklerle yakından ilişkilidir. Türkiye’nin demokratik yapısındaki bazı zayıflıklar ve insan hakları ihlalleri, Avrupa Birliği tarafından eleştirilmiş ve üyelik sürecini olumsuz etkilemiştir.

Ancak, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne olan bağlılığı hala devam etmektedir. Hem Avrupa Birliği hem de Türkiye, ekonomik ve siyasi açıdan birbirlerinden güç almakta ve bu ilişkilerin sürdürülmesi önemli bir stratejik öneme sahiptir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu, hem Türkiye’nin hem de Avrupa Birliği’nin çıkarları doğrultusunda ilerlemelidir.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde yaşanan zorluklar, hem Türkiye’nin hem de Avrupa Birliği’nin yapısal sorunlarından kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin demokratik standartlarının yükseltilmesi ve insan hakları konusundaki iyileştirmeler, Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi için önemli adımlar olacaktır.

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye katılımı konusundaki belirsizlikler devam ederken, Türkiye’nin diğer uluslararası ortaklarla ilişkilerini güçlendirmesi de önemli bir adım olabilir. Türkiye’nin Orta Doğu ve Kafkasya bölgelerindeki stratejik konumu, Türkiye’nin bölgesel liderliğini güçlendirmesi için fırsatlar sunmaktadır.

Ancak, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerindeki temel sorunlar çözülmeden bu sürecin ilerlemesi zor olacaktır. Avrupa Birliği, Türkiye’nin demokratik standartlarını yükseltmesi ve insan haklarına saygı göstermesi konusunda daha sert bir tutum takınabilir. Türkiye’nin de Avrupa Birliği’ne olan bağlılığını daha net bir şekilde ortaya koyması gerekmektedir.

Sonuç olarak, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde önemli zorluklarla karşılaşmaktadır. Ancak, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne olan bağlılığı ve ilişkilerin önemi göz önünde bulundurulduğunda, bu sürecin ilerlemesi için her iki tarafın da çaba göstermesi gerekmektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu, hem Türkiye’nin hem de Avrupa Birliği’nin çıkarları doğrultusunda olmalıdır.