Recent stray attack in Türkiye sparks concerns, calls for measures | Daily Sabah - Daily Sabah

Son zamanlardaki sokak hayvanı saldırıları Türkiye’de endişe yaratıyor, tedbirlerin alınmasını talep ediyor

Ankara’da yaşanan Tunahan Yılmaz’ın saldırıya uğraması gibi son olay, ülke genelinde çeşitli şehirlerde artan saldırılar konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bu konuda akademisyenler, hukukçular ve sağlık uzmanları tarafından uzmanlık alanlarından bakış açıları sunularak, sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarının ele alınması gerekliliği vurgulandı. Dr. Mine Yıldırım, sokak hayvanları konusunda geniş bir açıdan bakarak, bu konuda atılacak ilk adımların sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve gerekli aşılarının yapılması olması gerektiğinin altını çizdi. Yıldırım’a göre, bu önlemler hayvanlar arasındaki saldırganlığı önemli ölçüde azaltmakta, dengeli bir popülasyonu sağlamakta ve genel sağlıklarını teşvik etmekte, bu da maliyet etkili bir yaklaşımı sağlamaktadır. Yıldırım, aile sağlığı merkezleri gibi mahalleler veya ilçeler içinde hayvan hastaneleri veya küçük sağlık merkezlerinin kurulmasını önererek, buna merkezi olmayan bir yaklaşım olarak destek verdi. Bu merkezi olmayan modelin, yaralanmış hayvanların hemen bakımını sağlayarak, belirli alanlardaki belediye hizmetlerinin eksikliği nedeniyle gecikmeleri önleyeceğini vurguladı. Şehir genelinde hayvan hastanelerinin gerekliliğine de dikkat çeken Yıldırım, “Eğer sokakta bir hayvan yaralanırsa, yardım için herhangi bir belediye hizmeti bulunmamaktadır. Belediyeler, bütün sokak köpeklerini kısırlaştırmalı, aşılamalı ve etiketlemeli, böylelikle onların güvenliğini ve belirlenmiş alanlar içinde varlıklarını sağlamalıdır. Bu önleyici tedbirlerin alınmaması, sağlık sorunları, saldırganlık ve hayvan popülasyonunun dengesizliğine yol açabilir ve sonuçta insan sağlığını etkileyebilir,” şeklinde konuştu. Kalıcı bir çözüm olarak barınakların verimsizliği üzerinde durularak, bu barınakların bakımı için kamu kaynaklarının önemli ölçüde ayrılmasına dair endişeler dile getirildi. Yıldırım, barınaklara alternatif olarak yaygın sterilizasyon kampanyalarının gerekliliğine vurgu yaparak, kısırlaştırılmayan herhangi bir hayvanın, sokaklardaki sokak hayvanı sorununa katkıda bulunarak hastalıklar barındırabileceğini belirtti. Ayrıca, tartışma, özellikle çeşitli etkinlikler için hediye edildikten sonra hayvanların terk edilmesi konusuna döndü. Yıldırım, yasadışı üreme ve hayvan ticareti konusunda sıkı önlemler alınması gerektiğini savunarak, bu faaliyetleri sınırlamak için caydırıcı cezalar getiren yasaların olması gerektiğini belirtti. “Türkiye’de sokaklarda hayvan terketme eylemi özellikle yeni yıl, Sevgililer Günü ve doğum günleri gibi festivitelerden sonra yaygındır. Yıldırım, yasadışı hayvan üretimi ve ticaretinin devam ettiğini; bu faaliyetlerin kesinlikle yasaklanması ve yasalarla düzenlenmesi gerektiğini; caydırıcı cezalar getirilmesinin bu suçları önemli ölçüde azaltacağını vurguladı. Tartışmalar artarken, kentsel alanlarda yaygınlaşan sokak hayvanları konusundaki artan endişeleri ele almak için yasal düzenlemeler, halkın farkındalık kampanyaları ve kaynakların verimli kullanımını içeren kapsamlı, proaktif bir yaklaşımın hayata geçirilmesi için büyüyen bir çağrı var.