Cinema's identity crisis, quest for national cinema in Türkiye | Daily Sabah - Daily Sabah

Türkiye’de sinemanın kimlik krizi, ulusal sinema arayışı

Türkiye’nin Balıkesir kentinde, film endüstrisi içinde saygın yönetmenler, eleştirmenler ve yapımcılar, sinemanın kimlik kriziyle mücadele çabaları ve ulusal sinema arayışı konularında bir araya geldi. “Sinema Türkiye’de: Perdeden Dijital Platformlara” paneli ve açık forumlar Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşen etkinlik, Türk sinemasının çağdaş gelişmeleri ve entelektüel boyutlarına odaklandı. Cihannüma Derneği Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı Enes Güneyli, programa yaptığı konuşmada sanatın toplumları birleştirmek ve kültürü zenginleştirmek için önemini vurguladı. Güneyli, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi konusunda sanatın güçlü bir araç olduğunu vurguladı. Film eleştirmeni İhsan Kabil, yerel sinema hakkında düşüncelerini paylaşarak, Türk sinemasını dünya sinemasına değinerek, Yeşilçam’ı ana akım sinema olarak tanımlayarak, kimlik krizinden bahsetti. Yönetmen Mesut Uçakan, “1400 yıllık medeniyetimizi ifade etmek, insanlık ve evrenin gerçeğine odaklanmak, coğrafi sınırlarla sınırlı değil” dedi ve yeni neslin bu konuda görev üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Yönetmen ve yapımcı Nazif Tunç yerel ve ulusal sinemanın yolculuğuna dikkat çekerek, 1970’lerde birkaç kişinin mücadele ruhuyla başlayan sinemanın şimdi daha yerel ve ulusal bir yol izlediğini söyledi. Yazar İsrafil Kuralay, günümüz sinemasının dijital platformlarda ve televizyonda gösterilen filmlerle nasıl etkileşim içinde olduğuna dikkat çekerek, kameraya dayalı her şeyin görselliğin genel bir anlayışı olması gerektiğini vurguladı. Yazar Yusuf Kaplan, “bu çağda var olmak için sinemada var olmanın temel olduğunu” ifade ederken, sinema ile izler bırakmadan var olmanın imkansız olduğunu söyledi. Bu etkinlik, Türk sinemasının geleceği ve kimliği üzerine derin bir tartışma ve analiz fırsatı sundu. Gelecekte Türk sineması için adım atacak olan yeni jenerasyon için büyük bir ilham kaynağı olan bu etkinliğin önemi büyük.